Nhà đất

img

Hiện nay có rất nhiều công trình xây dựng trái phép, một biệt thự trên núi Hải Vân là một trong những công trình được phát hiện xây dựng trái phép trong năm 2015 vừa…