Doanh nghiệp nước ngoài

img

Thủ tục cấp giấy Chứng nhận đầu tư

img

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư) và giấy chứng nhận đăng ký doanh…