Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư

5 /5 của 162 đánh giá

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, thay đổi tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi giám đốc, thay đổi nhà đầu tư, thông tin nhân thân liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư...Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(Xem bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư bên dưới)

Việc thay đổi kịp thời và thông báo đến cơ quan đăng ký đầu tư - cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định về thời gian sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rắc rối về pháp lý.Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc thực hiện điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư) và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp yêu cầu bắt buộc cần phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu Tư và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên.
Quy trình dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư áp dụng từ năm 2017 tại Nam Việt Luật 
Theo quy định Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, và các văn bản nghị định thông tư liên quan quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì quy trình thực hiện điều chỉnh thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các bước như sau:
  • Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.
  • Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
  • Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
  • Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
  • Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.
Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh liên quan đến nội dung có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty thì thực hiện thủ tục dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo các bước sau:
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục ghi nhận thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp doanh nghiệp chưa tách giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đồng thời thực hiện thủ tục tách tại bước 2. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp đã được cấp);
Bước 3: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cập nhật thông tin của nhà đầu tư mới cùng các nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư.
Bước 4: Trường hợp nhà đầu tư có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
Bước 5: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
Bước 6: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
Bước 7: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi doanh nghiệp điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện ngay các thủ tục phát sinh liên quan đến việc thay đổi để tránh những rắc rối phát sinh không đáng có sau khi thực hiện dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

  • Nếu doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới và nộp thuế môn bài bổ sung;
  • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Doanh nghiệp lưu ý thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo của doanh nghiệp theo nội dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp (Thông thường là quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
  • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Đặc biệt giảm 50% phí dịch vụ khi thay đổi từ nội dung thứ 2 trở lên)

 

STT

 

NỘI DUNG THAY ĐỔI

 

Phí dịch vụ (VNĐ)

 

Thời gian

(Ngày làm việc)

 

I/

1/ Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư    
 

1

Tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp giấy phép đầu tư được cấp theo luật đầu tư cũ 2005).  

3.000.000

 

3

 

2

Thay đổi tên dự án; thay đổi địa chỉ của dự án; thay đổi nhà đầu tư; Tăng vốn điều lệ - vốn đầu tư;  Thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thực hiện thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.  

8.000.000

 

15-20

 

3

Thay đổi bổ sung ngành nghề dịch vụ, xây dựng  

8.000.000

 

15-20

 

4

Thay đổi bổ sung ngành nghề thương mại – xuất nhập khẩu  

 (tùy ngành nghề cụ thể)

 

20-40

 

5

Thay đổi các thông tin khác như: Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website; Thay đổi thông tin liên quan đến CMND/passport của nhà đầu tư…  

5.000.000

 

15-20

 

6

Giãn tiến độ đầu tư  

5.000.000

 

15-20

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc  

5.000.000

 

15-20

 

8

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư  

5.000.000

 

15-20

 

9

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

5.000.000

 

15-20

 

10

Hiệu đính thông tin giấy CNĐT  

3.000.000

 

15-20

 

11

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  

7.000.000

 

15-20

 

Phương thức tính giá dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

1. Nếu thay đổi 01 nội dung thì tính theo từng nội dung tương ứng trên bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
2. Nếu thay đổi từ 2 nội dung trở lên thì phương thức tính như sau:Tổng giá dịch vụ thay đổi = Giá thay đổi Nội dung thứ nhất + 50% giá thay đổi nội dung thứ 2.

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102