Uncategorized

  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
    5 (100%) 6 votes

hop-dong-3

Trong các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn thì đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thường được các nhà đầu tư lựa chọn vì ưu điểm không cần thành lập tổ chức kinh tế khi hoạt động dự án. Theo Luật đầu tư 2014 ...