Hướng dẫn chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp

5 /5 của 307 đánh giá

Một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sau khi thành lập công ty vì để đáp ứng nhu cầu mà cần mở các chi nhánh hay văn phòng đại diện. Tuy nhiên sau thời gian hoạt động nếu các chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động không hiệu quả, không mang lại lợi ích như mong muốn thì doanh nghiệp thường lựa chọn chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện này.

Sau đây công ty Nam Việt Luật xin giới thiệu những thông tin cần biết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện để các bạn hiểu rõ hơn.

Chấm dứt hoạt động

Khi nào chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

- Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

-  Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Trách nhiệm của đại diện pháp luật và doanh nghiệp

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh như hướng dẫn ở trên, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102