Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

I.Bảng giá thành lập công ty có vốn nước ngoài chiếm từ 50 - 100% Vốn điều lệ.

 
 

STT

 

Ngành nghề

 

Giá USD

 

1

 

Ngành dịch vụ

 

1.000

 

2

 

Thương mại – Xuất nhập khẩu

 

1.700

 

3

 

Ngành nghề sản xuất

 

2.500

 

4

 

Ngành nghề có điều kiện

 

3.000

 

5

 

Dự án trên 300 tỷ

 

Thỏa Thuận

 

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

II.Bảng giá thành lập công ty vốn nước ngoài dưới 50% Vốn điều lệ.

 
 

STT

 

Ngành nghề

 

Giá USD

 

1

 

Ngành dịch vụ, Thương mại – Xuất nhập khẩu, Ngành nghề sản xuất

 

650

  

Ngành nghề có điều kiện

 

650

 

5

 

Dự án trên 300 tỷ

 

Thỏa Thuận

 

III.Bảng giá thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở phụ thuộc của công ty có vốn đầu tư nước ngoài


 

STT

 

Nội dung

 

Giá USD

 

1

 

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán độc lập.

 

100

 

2

 

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán phụ thuộc.

 

100

 

3

 

Thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

 

100

 

4

 

Thành lập cơ sở phục thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

 

100

 

Từ khóa liên quan:


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ