Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty có phức tạp? Có phải thay đổi giấy phép kinh doanh? Có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư? Có phải thay đổi giấy phép con/Giấy phép kinh doanh có điều kiện? Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi giám đốc công ty cần những thành phần hồ sơ và các giấy tờ gì? Và quan trọng nhất là những quy định về người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành các bạn đã nắm hay chưa ? Những thắc mắc trên của các bạn sẽ được giải đáp trong bài viết này.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Quy định về người đại diện theo pháp luật công ty theo luật mới nhất:

1.Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2.Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
3.Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
4.Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:
a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;
b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
5.Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
6.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
7.Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
8.Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đã loại bỏ quy định hạn chế Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Các chức danh của người đại diện theo pháp luật trong công ty

Các chức danh này sẽ phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà luật doanh nghiệp đã được ban hành.
1.Giám đốc;
2.Tổng Giám đốc;
3.Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
4.Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
5.Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
6.Và các chức danh quản lý khác được quy định tại điều lệ công ty.

Những lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

1/Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm; Vì việc thay đổi đại diện pháp luật các đối tác bạn hàng chưa thể biết kịp thời được.
2/Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng, vì các thông tin của người đại diện pháp luật cũ vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng.
3/Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng;
4/Đối với công ty có giấy phép con sau thành lập như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này vì trên giấy phép có thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ;

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:
+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân;
+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
- Mục lục hồ sơ (Ghi theo thứ tự trên);
- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đắng ký doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu tại Sở kế hoạch và Đầu tư.
- Tiếp nhận hồ sơ:
+ Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.
+ Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết kết quả hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

+ Đối với hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh);
+ Đối với hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nơi giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty 

- Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại;

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện công ty theo pháp luật 

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại công ty Nam Việt luật

  • Nam Việt Luật tư vấn chức danh cho người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty;
  • Nam Việt Luật tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Nam Việt Luật tư vấn cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty;
  • Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty;
  • Nam Việt Luật đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Nam Việt Luật thay mặt khách hàng đăng bố cáo thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty như thông báo với ngân hàng, đối tác, các cơ quan quản lý liên quan khác.
  • Ngoài ra Nam Việt Luật còn thực hiện các thủ tục thành lập công ty, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và nhiều dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp khác.

 Cách liên hệ dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nam Việt Luật 

- Gọi điện đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến dưới chân website
- Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email:info@namvietluat.vn

Lý do bạn nên chọn dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty Nam Việt Luật 

- Chúng tôi luôn đem đến quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với chi phí rẻ nhất
- Chúng tôi luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng
- Lợi ích của bạn - lợi ích của chúng tôi! Đến với Công ty Nam Việt Luật - Đến với sự chuyên nghiệp!
>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật nhanh <<<


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ