Thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh, doanh nghiệp như thế nào? Hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi tên trên giấy phép được thực hiện cụ thể ra sao?
Công ty Nam Việt Luât sẽ gửi đến các bạn bài viết sau đây để giới thiệu về hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh, doanh nghiệp.
Giấy phép kinh doanh là chứng từ pháp lý chứng minh hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh ở cơ quan đăng ký kinh doanh. Trên giấy phép kinh doanh sẽ thể hiện câc thông tin về tên hộ kinh doanh, doanh nghiệp; tên chủ hộ kinh doanh...
Thay đổi tên trên giấy phép

Thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh

Sau khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trên đó có thông tin về tên hộ kinh doanh và tên chủ hộ kinh doanh.
Đối với thay đổi tên chủ hộ kinh doanh thì hiện nay quy định không cho phép thay đổi. Trong trường hợp này chỉ có thể thực hiện bằng cách chủ hộ kinh doanh cũ giải thể hộ kinh doanh và chủ hộ kinh doanh mới đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới. Chủ hộ kinh doanh cũ và mới thực hiện giao dịch dân sự để chuyển giao tài sản của hộ kinh doanh.

Quy định về đặt tên hộ kinh doanh

Theo quy định hiện nay hộ kinh doanh chỉ được phép thay đổi tên hộ kinh doanh và tên mới không trùng lặp với hộ kinh doanh khác, không vi phạm các quy định về đặt tên hộ kinh doanh ở Điều 73 của Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 73. Đặt tên hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:
a) Loại hình “Hộ kinh doanh”;
b) Tên riêng của hộ kinh doanh.
Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi tên hộ kinh doanh

Hồ sơ gồm có :
- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.
Trình tự, thủ tục :
- Nộp hồ sơ đẵ chuẩn bị như trên ở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Nhận Giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả: Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

Thay đổi tên trên giấy phép doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp mới phải tuân theo các quy định về đặt tên doanh nghiệp ở Điều 38, 39 và 40 của Luật doanh nghiệp 2014 mới nhất.

Hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp gồm có :
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Quyết định thay đổi tên.
- Biên bản hop về việc thay đổi tên của Hội đông thành viên đối vỡi công ty TNHH 2 thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
Trình tự thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp :
- Nộp hồ sơ đã chuẩn bị như trên ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nhận Giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
- Nhận kết quả theo ngày như đã hẹn : Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với tên mới. Ngược lại nếu sẽ nhận được văn bản trả lời lý do hồ sơ không hợp lê.

Từ khóa liên quan:


scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá