Giấy phép kinh doanh lữ hành

dich-vu/giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-5702Giấy phép kinh doanh lữ hành

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa:1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất b

Chi tiết
scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá