Luật loại hình doanh nghiệp

dich-vu/luat-cong-ty-hop-danh-10917Luật công ty Hợp Danh

Luật công ty Hợp danh mới nhất Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty hợp danh là một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong Luật doanh nghiệp có quy định về thực hiện việc góp vốn, tài sản góp vốn, cơ cấu quản lý, quyền và nghĩa vụ của các

Chi tiết
dich-vu/luat-doanh-nghiep-tu-nhan-6833Luật doanh nghiệp tư nhân

LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂNLuật doanh nghiệp 2014:Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Chi tiết
dich-vu/luat-cong-ty-co-phan-1848Luật công ty Cổ Phần

Luật công ty cổ phần- Khi tiến hành thành lập công ty cổ phần hoặc bạn đang muốn tham khảo luật công ty cổ phần thì bạn cần theo dõi phần luật doanh nghiệp quy định về công ty cổ phần dưới đây:Điều 110. Công ty cổ phần1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều

Chi tiết
dich-vu/luat-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-13485Luật công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊNLuật doanh nghiệp 2014:Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;b)

Chi tiết
dich-vu/luat-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-5094Luật công ty TNHH Một Thành Viên

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNLuật doanh nghiệp 2014:Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhi

Chi tiết
scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá