Hôn nhân

img

Nhà nước ta quy định về luật hôn nhân và gia đình để giúp xã hội ổn định, nề nếp