Pháp luật

img

Doanh nghiệp “ma” thường thành lập công ty TNHH hoặc doanh nghiệp tư nhân bởi lẽ hai loại hình này có thủ tục thành lập công ty đơn giản và dễ dàng nhất.

img

Để chuẩn bị cho những Điều kiện khi thành lập công ty bất động sản, công ty bạn sẽ tiến hành hoạt động, nếu có dịch vụ môi giới bất động sản và vi phạm…

img

Loại hình doanh nghiệp: bạn muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần hay doanh nghiệp tư nhân bạn phải chọn

img

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp khi sau khi thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần,… hay bất cứ loại hình nào và đi vào hoạt động thì không đóng…

img

Khi thành lập công ty Cổ phần hay bất kỳ loại hình công ty nào thì người đại diện pháp luật vô cùng cần thiết và phải có để có thể thay mặt công ty…

img

Ngày nay nhiều người muốn tự lập nghiệp bằng con đường riêng vì thế muốn tìm một dịch vụ thành lập công ty để tiến hành các thủ tục nhanh chóng, chính xác đúng

img

Khi thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên thường đưa ra phương án thuê giám đốc hay tổng…

img

Sau khi làm việc trong công ty một thời gian và muốn chuyển đổi một công việc phù hợp hoặc bạn muốn tách ra thành lập công ty cổ phần để hợp với khả năng…

img

Việc tách doanh nghiệp là hình thức thành lập công ty mới tuy nhiên chúng có những điều kiện nhất định để có thể tách ra hoạt động riêng. Đây cũng là vấn đề thể…