Tin mới nhất

  • Ghi ngành, nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp
    5 (100%) 6 votes

nganh-nghe-kinh-doanh-1

Ghi ngành, nghề kinh doanh Theo quy định hiện nay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký không hạn chế số lượng ngành, nghề kinh doanh trừ ngành, nghề kinh doanh bị cấm. Do đó, khi thành lập doanh nghiệp một trong các nội dung bắt buộc ghi trong hồ sơ ...

dich-vu-thanh-lap-cong-ty-gia-re-tron-goi-1

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Khi muốn thành lập doanh nghiệp chúng ta phải thực hiện thủ tục, nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là tài liệu bắt buộc phải có trong đó. Sau ...

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng ...

bao-cao

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm hàng tháng, hằng quý, hằng năm phải báo cáo hoạt động đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về ...

he-thong-thong-tin-1

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một trong những nội dụng quản lý nhà nước về đầu tư. Việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Bộ ...

ban-kiem-soat-3

Giám sát và đánh giá đầu tư Quản lý nhà nước về đầu tư là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích đảm bảo cho quy trình hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định pháp luật. Hoạt động giám sát và đánh ...

nguoi-quan-ly-3

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư cụ thể là như thế nào ? Các cơ quan nhà nước sẽ quản lý các vấn để đầu tư ra sao ? Nhà nước quản lý về đầu tư nhằm mục đích đảm bảo các nhà ...

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư Khuyến khích đầu tư Nhà nước rất khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh nhằm mục đích tăng cường sản xuất hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh nền kinh tế phát triển. Để làm được điều đó nhà nước sử dụng ...

Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài Sau khoản thời gian thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài đến khi có kết quả báo cáo quyết toán thuế ở nước tiếp nhận đầu tư, nếu dự án có phát sinh lợi nhuận thì nhà đầu tư có thể xử lý ...

Chuyển lợi nhuận về nước Bất ký nhà đầu tư nào khi đầu tư hoạt động kinh doanh cũng vì mục đích lợi nhuận. Với các dự án đầu tư trong nước thì lợi nhuận từ dự án vẫn ở trong nước nhưng khi dự án đầu tư ở nước ngoài thì lợi nhuận phát ...

 Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Nhà đầu tư khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài thì cần phải chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện đúng cam kết khi đăng ký đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư. Tuy nhiên việc chuyển vốn đầu tư ...

cham-dut

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài Nhà nước rất khuyến khích việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích khai thác, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ và tăng cường khả năng sản xuất hàng hóa dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý ...

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ xác nhận nhà đầu tư được phép thực hiện dự án ở nước ngoài, chuyển nguồn vốn ra nước ngoài cho dự án. Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ...

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Nhà đầu tư cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì mới được quyền thực hiện dự án, chuyển vốn ra nước ngoài cho dự án. Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ ...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Để thực hiện được hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Để được cấp Giấy chứng nhận nhà đầu tư trước tiên phải có đủ các điều ...