Tin mới nhất

img

Trước khi tiến hành góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn làm ăn, nếu góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng vàng, ngoại tệ thì rất dễ dàng để quy đổi ra đơn…

img

Các bạn đang tìm hiểu thủ tục thành lập doanh nghiệp và không nắm được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần? Các bạn đang chuẩn bị hồ sơ thành lập…

img

Các bạn đang băn khoăn là trước khi được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp thì không biết là người thành lập doanh nghiệp được ký kết giao dịch các loại hợp đồng nào?…

img

Nếu như các bạn chưa nắm được những ai có quyền thành lập công ty, góp vốn, mua phần vốn, mua cổ phần vào công ty thì có thể tham khảo bài viết dưới đây…

img

Bạn có biết Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức là gì hay không? Khi đại diện theo ủy quyền và thực…

img

Khi chủ sở hữu, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì cần có người đại diện theo ủy quyền là cá nhân để thay mặt chủ sở hữu, tổ chức thực hiện các quyền…

img

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp

img

Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

img

Bạn đang dự tính thành lập doanh nghiệp xã hội? Các bạn đang muốn tìm hiểu về doanh nghiệp xã hôi? Các bạn đã nắm được những quy định về tiêu chí,quyền và nghĩa vụ…