Giấy phép kinh doanh lữ hành

img

Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp…