Giấy phép kinh doanh lữ hành

  • Giấy phép kinh doanh lữ hành
    5 (100%) 1 vote

a2b7a2842eb073eee505300c0edb82cf-jpeg

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa: 1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. 3. Người điều hành hoạt động ...