Quy định chung

img

Trước khi thành lập doanh nghiệp các bạn phải biết được mình thuộc đối tượng nào?

img

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

img

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

img

Luật doanh nghiệp 2014 ra đời và thay thế luật doanh nghiệp 2005 nên có những cải cách thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh…

img

Ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

img

Tên doanh nghiệp định hình thương hiệu doanh nghiệp, đó là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong quá trình cung ứng sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp ra thị…

img

Những quy định về cách đặt địa chỉ công ty khi thành lập doanh nghiệp là những điều mà chủ doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ trước khi thành lập doanh nghiệp hay dự tính…

img

Cần tìm hiểu kỹ về quy định về việc góp vốn - cơ cấu góp vốn giữa các thành viên, cổ đông khi thành lập công ty, doanh nghiệp