Vệ sinh an toàn thực phẩm

  • Quy trình cấp giấy CN vệ sinh ATTP
    5 (100%) 4 votes

fece5d10a0643c6a2901d3c73b799acf-jpeg

Quy trình tư vấn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: – Khảo sát cơ sở, giấy tờ hiện có và thông tin liên quan của doanh nghiệp, – Ký hợp đồng – Tư vấn các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, – Tư vấn, cùng doanh nghiệp khắc ...