Bán hàng đa cấp

  • Bán hàng đa cấp có cần xin giấy phép ?
    Đánh giá

4cfdc04c158f483ee994912fd445306a-jpeg

Hỏi : Cho tôi hỏi là hiện nay tình trạng bán hàng đa cấp khá phổ biến, vậy khi bán hàng dạng này có cần phải xin giấy phép và điều Luật nào quy định ? Trả lời : Kính thưa quý khách hàng, thực ra bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để ...