Bảo hiểm thất nghiệp

  • Tổng hợp quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp 2016
    Đánh giá

e51df70eb4fc6cbab6607fe8ae944ea3-jpeg

Bắt đầu năm 2016 hàng loạt những quy định về bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện, điều này sẽ tốt với những người dân hơn, cùng tham khảo những điểm mới dưới đây. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 là bao nhiêu? Hàng tháng doanh nghiệp sẽ đóng cho người lao động ...