Chuyển nhượng vốn

  • Muốn chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH phải làm thủ tục gì?
    Đánh giá

Sau khi thành lập công ty TNHH bạn vì lý do không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty được. Khi ấy bạn cần chuyển nhượng vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Vậy thủ tục đó được tiến hành như thế nào? Những quy định chuyển nhượng vốn góp ...