Công chức

dich-vu/luat-can-bo-cong-chuc-2122Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------Luật số: 22/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008LUẬTCÁN BỘ, CÔNG CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc

Chi tiết
scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ