Doanh nghiệp ma

  • Doanh nghiệp “ma” nhận biết như thế nào?
    Đánh giá

bcb7a0843a2d7827efe996a2b4a7ab75-jpeg-2

Hiện nay nhiều doanh nghiệp “ma” xuất hiện gây ra những tình trạng lừa lọc người lao động cũng như các tổ chức, cá nhân khác, vậy làm sao biết được một doanh nghiệp không tồn tại để có cách phòng tránh kịp thời? * Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp “ma” thường thành lập công ...