doanh nghiệp xã hội

  • Các ưu đãi mà doanh nghiệp xã hội được hưởng
    Đánh giá

2a7fc3144ea43539159e5ff0b6d4d134-jpeg-2

Hiện nay luật doanh nghiệp ở nước ta đã và đang tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quy trình thành lập công ty hay doanh nghiệp xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay. Vậy những điều kiện ưu đãi đó là gì? Doanh nghiệp xã ...

a86462e7e3664d77aa37ee9a78554821-jpeg

Bạn đang dự tính thành lập doanh nghiệp xã hội? Các bạn đang muốn tìm hiểu về doanh nghiệp xã hôi? Các bạn đã nắm được những quy định về tiêu chí,quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội hay chưa? Vui lòng tham khảo những quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp ...