Góp vốn | Trang 3

Quy định về việc góp vốn vào công ty, cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp

Cần biết khi thành lập công ty

- Khi tiến hành mở công ty, hoặc tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp thì các bạn cần tìm hiểu những quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp? Quy định về vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp như thế nào? Góp vốn bằng tài sản gì? Thời hạn góp vốn trong bao lâu? Vốn tối thi

scroll
Số điện thoại
0909 608 102