Hàng giả

  • Doanh nghiệp trầy trật bảo vệ mình trước hàng giả
    Đánh giá

7cafc039965a351c1475c73dfc594607-jpeg

Hàng giả, hàng nhái luôn là vấn đề mà mọi người quan tâm không những người dân mà cả các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay việc quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đã khiến tình trạng hàng giả, hàng hái, hàng kém chất lượng tràn ...