Kinh doanh lữ hành

  • Thành lập doanh nghiệp lữ hành cần chú ý
    Đánh giá

0bab16a2824469d31e4ed1b074869d31-jpeg-2

Để có thể xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, sau khi thành lập doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau. * Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành 1. Điều kiện kinh doanh lữ ...

0dfa6ddddccb74d53b18184582328806-jpeg-2

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty du lịch Hiện tại đang có rất nhiều cá nhân, nhóm cá nhân muốn kinh doanh, thành lập doanh nghiệp nhưng không biết điều kiện cấp giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì ? Có yêu cầu nào cần đáp ứng? ...

a2b7a2842eb073eee505300c0edb82cf-jpeg

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa: 1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. 3. Người điều hành hoạt động ...