Kỷ luật lao động

  • HÌnh thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp nào?
    5 (100%) 2 votes

bbd548f6f607ec83e57a9550c9662efc-jpeg

HÌnh thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp nào? Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, ...