Lệ phí

  • Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp có gì thay đổi
    Đánh giá

0dd5f5bf0d62565dbbaeaa97a37dfdeb-jpeg-5

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp đã thay đổi như thế nào ? Trong thời đại nền kinh tế hội nhập Quốc tế, Việt Nam ngày càng tham gia vào nhiều Hiệp định thương mại tự do trên thế giới tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển. Chính vì thế ...

a2af76df5b09d756e47b1fb295166e99-jpeg

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp hay sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải tiến hành nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp hoặc phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. ...