Luật đầu tư

  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
    5 (100%) 6 votes

hop-dong-3

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC Trong các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn thì đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thường được các nhà đầu tư lựa chọn vì ưu điểm không cần thành lập tổ chức kinh tế khi hoạt ...

380a692c25f2e3f77c815a1ad8c772d3-jpeg

Những điểm mới của luật đầu tư 2014, luật đầu tư 2014 có hiệu lực khi nào ? Luật đầu tư 2014 có hiệu lực vào tháng 1 năm 2015. Sau gần mười năm kể từ khi VIệt Nam gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO, Luật đầu tư VN 2005 ...

35d3b990ea60ae805a453ce6098c12cf-jpeg

Ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư Để thu hút các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bằng các hình thức như thành lập doanh nghiệp mới hay góp vốn, mua lại vốn các công ty đã đăng ký kinh doanh Ngoài các biện pháp ...

c4a17a7968a7f1ba7cfeee3409ca5a2f-jpeg

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư Các nhà đầu tư khi quyết định bỏ vốn đầu tư kinh doanh bằng các hình thức như thành lập công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần vào công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã … Ngoài ...

8cf62022bc469d7a8761cd5caeb6d835-jpeg

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ...

aed3ef156bbe8e596b09ff882daa24a4-jpeg

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP (Hướng dẫn bởi Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

bc6d2080e576cf8a1104f6f8ebeb5bd1-jpeg

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm ...

2e56e749a348f3c85a2f65c4486469dd-jpeg

Thủ tục thay đổi cơ cấu thành viên góp vốn Việc thay đổi cơ cấu phần góp vốn là điều diễn ra thường xuyên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn mở rộng/thu hẹp quy mô hoạt động hay chỉ đơn giản là thành viên có nhu cầu góp thêm ...