Luật doanh nghiệp

  • Xem xét lại luật thành lập doanh nghiệp
    5 (100%) 1 vote

2e8148cf08010a189eb132ec83c09076-jpeg-3

Trong những năm gần đây thì tình hình kinh tế ngày càng trở nên khó khăn khi Thành lập doanh nghiệp đua nhau phá sản là hệ quả ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế và làm cho đất nước đi xuống trầm trọng. Trong số những doanh nghiệp phá sản đó thì có những doanh ...

83981e2ab13bf81e275037e781adb05b-jpeg-2

Phân biệt loại hình doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp: Theo Luật quy định và phân chia ra 5 loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH Một Thành Viên, Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên, Công ty Cổ Phần, Công ty Hợp Danh. Luật doanh nghiệp cũng ...

Việc thay đổi giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có điểm gì mới và nổi bật? Bài viết dưới đây chỉ ra những điểm mới quan trọng của luật doanh nghiệp 2014. * Về việc ...

ecb260c905a79d1d18cdb73b0ecda55b-jpeg

Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 so với Luật doanh nghiệp 2005 Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 đã có những đổi mới đáng kể. Nhằm tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng hội nhập chung của thế giới vào Việt Nam ta. Theo ...

86858ca1426c455df121b43a0cdcd07f-jpeg-3

Thủ tục thành lập công ty đã có những thay đổi nào quan trọng – Nghị định số 78/2015/ NĐ-CP được ban hành nhằm thay thế, sửa đổi hai nghị định là nghị đinh 43/2010/NĐ-CP và nghị định số 5/2013/NĐ-CP về các điều kiện khi đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Vậy, thủ tục thành ...

ff80a3cdae7971d8c5717fe609228ffb-jpeg

Các kiến nghị sửa đổi cùng lúc 12 luật doanh nghiệp đầu tư kinh doanh – Hội thảo về dự án Luật sửa đổi và bổ sung liên quan một số điều luật về đầu tư, kinh doanh vừa được diễn ra do Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Phòng Thương mại và ...

c3ff19474ca28f90c2b578a5e17ea4f9-jpeg

Thi hành luật Doanh Nghiệp 2014 đã được ban hành và phổ biến chưa? –  Nghị định hướng dẫn về thi hành luật 2014 đã được chính thức ra đời và được Chính phủ trực tiếp thông qua vào ngày 19/11/2015 với 22 điều, hướng dẫn về 3 nội dung chính sau: Doanh nghiệp xã hội, ...

a4db882095d361c36e7b16d1e08cc96c-jpeg-2

Quy định thay đổi về công ty TNHH trong luật doanh nghiệp mới nhất Luật Doanh Nghiệp 2014 đã có rất nhiều quy định thay đổi ảnh hưởng đến tổ chức quản lý hoạt động của loại hình công ty TNHH. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định lựa chọn loại hình thành ...

3faf030000d81f11302b1f004d6fc36e-jpeg-3

Những quy định thay đổi của luật doanh nghiệp 2014 về công ty cổ phần Tiếp thu những quy định tiến bộ và lấy nến tảng cơ sở từ Luật Doanh Nghiệp 2005, Luật Doanh Nghiệp 2014 đã bổ sung, thay đổi nhiều quy định mới về công ty Cổ phần. Nhờ đó, vừa mang ...

5a403c8c1686f5910ba606e8f4f54f3d-jpeg

CHÍNH PHỦ Số: 78/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký doanh nghiệp _____________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm ...

aed3ef156bbe8e596b09ff882daa24a4-jpeg

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP (Hướng dẫn bởi Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

bc6d2080e576cf8a1104f6f8ebeb5bd1-jpeg

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm ...

2fab8b91b35fede207c94ad098c68b5d-jpeg

Luật công ty Hợp danh mới nhất  Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty hợp danh là một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong Luật doanh nghiệp có quy định về thực hiện việc góp vốn, tài sản góp vốn, cơ ...

e609c9f30972073e9369839a5f9f7964-jpeg

LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Luật doanh nghiệp 2014: Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát ...

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Luật doanh nghiệp 2014: Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; ...