Luật lao động

  • Điểm mới nổi bật trong bộ luật lao động sửa đổi 2017
    5 (100%) 1 vote

1b1cb6f4bafc02b1022578e25b90a400-jpeg-2

Những điểm mới nổi bật trong bộ luật lao động sửa đổi 2017 Luật lao động gắn liền với mỗi doanh nghiệp từ lúc bắt đầu THÀNH LẬP CÔNG TY cho đến trong suốt quá trình hoạt động. Hiện nay, trong hệ thống pháp luật tại nước ta đang sử dụng Bộ Luật Lao động 2012 ...