Lưu giữ tài liệu

  • Lưu giữ tài liệu như thế nào sau khi thành lập công ty ?
    Đánh giá

37c8313b0e2fdf705a4ade25f8787f28-jpeg-3

Việc lưu trữ tài liệu là một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp sau khi tiến hành thủ tục thành lập công ty. Việc này không chỉ đảm bảo cho kế toán, quyết toán hàng tháng, quý, năm được thuận lợi mà còn giảm được rủi ro khi sảy ra những sự ...