Ngành nghề bị cấm kinh doanh

  • Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
    5 (100%) 1 vote

d5fd18a1e5cdd99e2669fd118b12c42d-jpeg

Ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư Khi đăng ký đầu tư các nhà đầu tư cũng cần lưu ý những ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Có những trường hợp doanh nghiệp không nắm được những ngành nghề bị cấm nên khi ...

71cfc6f736bd956fb009ca4f159fd9c5-jpeg

Khi thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký không hạn chế số lượng ngành nghề hoạt động kinh doanh ngoại trừ các ngành nghề kinh doanh bị cấm.Trong số các ngành nghề đó có các ngành nghề vẫn đăng ký bình thường, nhưng sẽ có các ngành nghề yêu cầu điều kiện mới đăng ký được hoặc ...