Người đại diện theo pháp luật

  • Người đại diện pháp luật khi thành lập công ty cổ phần cần điều kiện gì?
    5 (100%) 3 votes

d01c5d350bc9ebcafcdeea1610c67afd-jpeg-2

Khi thành lập công ty Cổ phần hay bất kỳ loại hình công ty nào thì người đại diện pháp luật vô cùng cần thiết và phải có để có thể thay mặt công ty chịu trách nhiệm pháp luật trước nhà nước. Vậy đối với công ty cổ phần để trở thành người đại ...

3faf030000d81f11302b1f004d6fc36e-jpeg-4

Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực, được đưa vào để điều chỉnh pháp luật, và có rất nhiều quy định được thay đổi liên quan đến người đại diện theo pháp luật mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải nắm được. Hôm nay, Nam Việt Luật xin chia sẻ cho bạn những đổi ...

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật các bạn đã nắm được hay chưa? Người đại diện theo pháp luật của công ty là người có trách nhiệm quản lý điều hành và đại diện trước pháp luật cho doanh nghiệp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên ...

thu-tuc-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-1

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cần biết gì để không bị phạt nặng? Bạn đang muốn thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mà không biết thủ tục theo luật doanh nghiệp mới nhất ra sao? Không biết thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu? Không biết những vấn đề ...

nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-1

Tại sao phải thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty? Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty có phức tạp? Có phải thay đổi giấy phép kinh doanh ? Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi giám đốc công ty cần những ...

7e6999856719aede0cde5d22509a6061-jpeg-2

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thay đổi có tính chất phức tạp nhất, nếu bạn không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải tốn rất ...

nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-2

Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Luật doanh nghiệp 2014 ra đời và thay thế luật doanh nghiệp 2005 nên có những cải cách thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng có những thay đổi theo hướng ...