Nợ thuế

  • Các doanh nghiệp nợ thuế có thế được thành lập công ty không?
    5 (100%) 2 votes

511c72505741b9ffd168f60e876e292e-jpeg-2

Các doanh nghiệp nợ thuế vẫn có thể được thành lập công ty ? Có rất nhiều người sau khi thành lập công ty, nợ thuế và giải thể công ty nhưng rồi lại tiếp tục thành lập công ty khác. Như vậy, có đến hàng trăm doanh nghiệp mới được đăng ký bởi chủ doanh ...