Phát hành cổ phiếu

  • Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào?
    4.8 (96.36%) 22 votes

Sau khi thành lập công ty cổ phần hay trong quá trình hoạt động của công ty, để duy trì và mở rộng hoạt động doanh nghiệp mình thì không thể kinh doanh hoàn toàn bằng vốn tự có của doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp cần phải dựa trên nguồn vốn huy động từ ...

b582d63a7b3a49c50c9eebedeb7bb6de-jpeg-2

Sau khi thành lập công ty cổ phần và các thành viên sáng lập đã góp đủ trách nhiệm số vốn của mình thì công ty cổ phần có thể pháp hành cổ phiếu, Vậy việc phát hành cổ phiếu sảy ra trong trường hợp nào? * Các loại cổ phiếu mới: – Cổ phiếu ...