Phát hành cổ phiếu

  • Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào?
    1 (20%) 1 vote

Sau khi bạn thành lập công ty TNHH, cổ phần hay bất cứ hình thức nào, thì để duy trì và mở rộng hoạt động doanh nghiệp không thể kinh doanh hoàn toàn bằng vốn tự có, mà đa số phải dựa trên nguồn vốn huy động từ bên ngoài. Trong đó có hình thức phát hành ...

b582d63a7b3a49c50c9eebedeb7bb6de-jpeg-2

Sau khi thành lập công ty cổ phần và các thành viên sáng lập đã góp đủ trách nhiệm số vốn của mình thì công ty cổ phần có thể pháp hành cổ phiếu, Vậy việc phát hành cổ phiếu sảy ra trong trường hợp nào? * Các loại cổ phiếu mới: – Cổ phiếu ...