Quyền sở hữu tài sản

  • Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư
    5 (100%) 2 votes

f2beb9740abb284fd0d4b62cc5018b4b-jpeg

Khi các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư kinh doanh thì họ luôn mong muốn tài sản mà mình đem ra đầu tư sẽ có hiệu quả, đem lại lợi nhuận và cuối cùng sẽ được chia phần lợi nhuận đó. Nhưng theo cơ chế thị trường thì song song ...