Sổ bảo hiểm

  • Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2015
    5 (100%) 1 vote

02bacf7bf68bec5cc3c2c924f8c84b86-jpeg

Khi kết thúc hợp đồng lao động cũng là thời gian tham gia bảo hiểm lao động ở nơi bạn đã làm việc kết thúc làm việc, công việc của bạn là phải tiến hành chốt sổ bảo hiểm lao động. Vậy thủ tục chốt sổ như thế nào? * Các trường hợp chốt sổ ...