Sổ bảo hiểm xã hội

  • Làm thế nào khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm?
    Đánh giá

c61e51dc52e47862c16adff507d1aa36-jpeg-2

Vấn đề bảo hiểm đã và đang được nhiều người nhắc tới, mới đây chính phủ đã ra nghị quyết Phạt nặng khi công ty không đóng BHXH 2016 vậy trong trường hợp doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động thì phải làm thế nào? * Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi ...