Tách công ty

  • Tách công ty cổ phần cần điều kiện gì?
    5 (100%) 2 votes

55801df450522d2a8756f4804c04933f-jpeg-2

Việc tách doanh nghiệp là hình thức thành lập công ty mới tuy nhiên chúng có những điều kiện nhất định để có thể tách ra hoạt động riêng. Đây cũng là vấn đề thể hiện việc tái cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp.  Luật công ty Cổ Phần * Tách doanh nghiệp ...