Tài khoản góp vốn

  • Nhà đầu tư nước ngoài đã được mở tài khoản vốn bằng ngoại tệ và VNĐ
    Đánh giá

eebe849d47e3cdf5094918ea26ecd030-jpeg-2

Căn cứ theo thông tư mới nhất, thông tư số 19/2014/TT-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Cho phép được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng VND, pháp luật hiện hành đã tạo nhiều ...