Tài sản cố định

tin-tuc/cong-van-3609-bai-bo-muc-khong-che-1-ty-doi-voi-tai-san-co-dinh-5887Công văn 3609 - Bãi bỏ mức khống chế 1 tỷ đối với tài sản cố định

        BỘ TÀI CHÍNH   TỔNG CỤC THUẾ___________Số: 3609 /TCT - CSV/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________                        Hà N

Chi tiết
scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ