Thay đổi pháp luật

  • Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật
    5 (100%) 1 vote

ca366ad3e6524b29ade33051c953a6f2-jpeg

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật Khi nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo ...