Thuế GTGT

  • Những các loại thuế cần biết sau khi thành lập công ty
    Đánh giá

e97a406e860cecaaa51151fd8877b3c1-jpeg-2

Sau khi chúng ta Thành lập công ty xong và khi đưa vào hoạt động thì có rất nhiều vấn đề và thủ tục mà các bạn phải thực hiện trước cơ quan thuế nhưng bạn vẫn chưa thực sự hiểu hết về các quyền lợi và nghĩa vụ của công ty và các loại mà các bạn phải ...

4ba1a754aeb5b78d85ea1f098b46f83e-jpeg-2

Những loại thuế nào cần đóng khi thành lập công ty doanh nghiệp? Đối với các bạn trong quá trình tìm hiểu thành lập doanh nghiệp, các bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề những loại thuế nào cần phải đóng khi thành lập công ty? Việc tìm ...

4137f76bc7cc18a795d85c794e805105-jpeg-2

Sau khi thành lập doanh nghiệp, đi vào hoạt động kinh doanh, công ty bạn sẽ phát sinh các khoản thuế trong đó có thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên khi kê khai thuế GTGT có mộtsố người bị nhầm lẫn, chưa phân biệt được rõ đâu là trường hợp phải nộp, đâu ...

bedca02bb557b7b95faf5c7655bb5ced-jpeg-2

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty bạn không biết doanh nghiệp mới phải thực hiệnnhững thủ tục nào để mua, in hóa đơn GTGT? Và hóa đơn GTGT áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập ra sao? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi. Thành lập công ...

c0445c8b5c1370744826adab471ee17c-jpeg

Theo hướng dẫn thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 “Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm về thuế” 2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp chúng ta Thành lập công ty tính trên mỗi ngày chậm nộp. Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ và tất cả ...

a0bf915278c472a536332d5c2366a0b1-jpeg-2

        BỘ TÀI CHÍNH    TỔNG CỤC THUẾ ___________ Số: 3609 /TCT – CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ...

906134f8ee621564eef7cb075054c774-jpeg

Sau khi thành lập công ty tức là doanh nghiệp bạn đã xác lập được tư cách pháp nhân, việc sau đó là việc khai báo với cơ quan thế. Dưới đây Nam Việt Luật sẽ chia sẽ những công việc mà kế toán cần phải làm khi hoàn tất thủ tục thành lập công ...

3faf030000d81f11302b1f004d6fc36e-jpeg-5

Đã có Nghị Định và Bổ sung cho các doanh nghiệp mới thành lập sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nọp thuế sẽ được các cơ quan quản lý có thẩm quyền thẩm định đáng giá sếp loại. Lúc này các công ty sẽ có thắc mắc và phát sinh câu hỏi như sau : Liệu ...

QUỐC HỘI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 31/2013/QH13    Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội ...