Thuế thu nhập cá nhan

  • 15 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
    Đánh giá

4e1da041ab53802a92f695a873ec16f1-jpeg

Với những người phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì có những khoản phụ cấp, trợ cấp sau không phải tính thuế, hãy tham khảo để biết cách tính cho mình sao cho hợp lý và đúng với quy định của pháp luật. Những khoản trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi hàng tháng và ...