Vốn điều lệ | Trang 2

Những điều cần biết về thay đổi vốn điều lệ của công ty

Tin tức

Cần biết khi thay đổi vốn điều lệ công tySau khi thực hiện thủ tục thành lập công ty để thành lập một doanh nghiệp mới và công ty bạn đã đi vào hoạt động, tuy nhiên vì nhiều lý do như muốn mở rộng công ty, thêm đối tác góp vốn, hoặc bạn muốn bỏ thêm vốn của mình vào công ty và bạn muốn thay đổi vốn

Phân biệt vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án đầu tư

Tin tức

- Đối với doanh nghiệp Việt Nam thì thông thường mọi người đã quen với khái niệm: Vốn điều lệ, Vốn pháp định. Hai loại vốn này thường được ghi và hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khái niệm về vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án đầu tư mọi người vẫn còn mơ hồ về thông tin và nhầm

Lợi ích của việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tin tức

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có lợi ích gì?Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần. Việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành cổ phần và các cổ đông đăng ký mua số cổ phần của công ty phát hành. Khi vố

Quy định về vốn điều lệ công ty TNHH Một Thành Viên

Cần biết khi thành lập công ty

Quy định về vốn điều lệ công ty TNHH Một Thành Viên (1 Thành viên)Quy định về vốn điều lệ công ty TNHH Một thành viên và việc thực hiện góp vốn trong công ty TNHH Một thành viên như thế nào? Các bạn đã nắm rõ chưa để tiến hành bỏ vốn thành lập công ty? Vốn điều lệ là gì? Việc góp vốn thực hiện ra sa

Quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần

Cần biết khi thành lập công ty

Vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định ra sao trong Luật doanh nghiệp mới nhất? Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần, hoặc tiến hành góp vốn mua cổ phần trong công ty cổ phần, các bạn cần nắm rõ những quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần. Cần nắm quy định về các loại cổ phần,

Quy định về vốn điều lệ công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Cần biết khi thành lập công ty

Vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên bạn đã nắm đầy đủ thông tin theo đúng quy định của pháp luật hay chưa? Khi tiến hành các thủ tục về thành lập doanh nghiệp hay tiến hành các thủ tục góp vốn, thủ tục mua bán chuyển nhượng vốn giữa các thành viên góp vốn để cùng nhau hợp tác kinh doanh th

scroll
Số điện thoại
0909 608 102