Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

5 /5 của 99 đánh giá

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp khi đăng ký thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp rất dễ dàng trong việc huy động vốn để tăng vốn điều lệ. Vậy thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp mới nhất có gì mới so với trước đây? Và hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ra sao? Công ty Nam Việt Luật xin chia sẻ ở bài viết sau:

Xem thêm:

Thủ tục vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

1. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần để làm tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán.  Bằng cách này, công ty cổ phần vô cùng dễ dàng trong việc huy động vốn.

Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành cũng liệt kê các hình thức chào bán cổ phần như sau:

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu: (Được quy định tại Điều 124 Luật doanh nghiệp 2020) Đây là hình thức công ty cổ phần tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán tất cả số cổ phần này cho tất cả cổ đông hiện hữu trong công ty theo tỷ lệ hiện có của cổ đông.

+ Chào bán cổ phần ra công chúng: Đây là hình thức công ty cổ phần tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán tất cả số cổ phần này ra công chúng. Việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng được thực hiện pháp luật chứng khoán.

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ. Quy định chi tiết về hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ được quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty cổ phần thực hiện tăng vốn điều lệ với cơ quan có thẩm quyền bằng một trong 03 hình thức được liệt kê ở trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần.

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lựa chọn hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tuỳ thuộc vào mong muốn và điều kiện của doanh nghiệp, công ty cổ phần có thể lựa chọn 01 trong 03 hình thức được liệt kê ở mục trên để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu có sẵn trong đó thể hiện việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

2. Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

4. Văn bản của phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp dành cho nhà đầu tư nước ngoài nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

5. Giấy xác nhận về việc góp vốn của cổ đông mới (trong trường hợp có thêm cổ đông mới).

6. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phần thì ngoài thành phần hồ sơ được liệt kê ở trên cần chuẩn bị thêm các tài liệu sau:

7.  Quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thể hiện số lượng cổ phần chào bán;

8. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần khi kết thúc các đợt chào bán cổ phần.

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phần riêng lẻ thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ để lưu trữ tại công ty mà không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

1. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

3. Phương án của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trong trường hợp  công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phiếu ra công chúng thì việc chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

Bước 3: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần với cơ quan có thẩm quyền

Công ty cổ phần sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được liệt kê ở trên và nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính trong thời gian là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về vốn điều lệ.

- Thời hạn xử lý: 03 - 05 ngày làm việc, chuyên viên tiếp nhận sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện số vốn mới. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ, chuyên viên sẽ gửi văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chó đúng quy định

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

- Đăng bố cáo thông tin thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Doanh nghiệp nộp lệ phí để tiến hành đăng bố cáo thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận thông tin mới.

- Nộp bổ sung tờ khai thuế môn bài

Được áp dụng khi công ty cổ phần tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài, doanh nghiệp phải nộp các tờ khai sau cho cơ quan thuế trễ nhất là vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi vốn điều lệ:

+ Kê khai và nộp tờ khai mẫu 08;

+ Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung thông qua chữ ký số;

Như vậy, khi có sự thay đổi về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Nam Việt Luật

Nếu Quý khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần nhằm tiết kiệm thời gian và công sức thì hãy tham khảo các công việc mà Nam Việt Luật sẽ hỗ trợ Quý khách hàng. Nam Việt Luật sẽ thực hiện trọn gói thủ tục tăng vốn điều lệ bao gồm cụ thể các công việc như sau:

- Tư vấn toàn bộ quy trình và thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cũng như tất cả các vấn đề pháp lý khác đi kèm với việc tăng vốn điều lệ và giải đáp tất cả các băn khoăn và thắc mắc của Quý khách hàng. Nam Việt Luật cam kết tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

- Thay mặt Quý khách hàng chuẩn bị và soạn thảo tất cả các giấy tờ tài liệu về việc thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần;

- Đại diện theo uỷ quyền của quý khách hàng để nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh để giải quyết hồ sơ cho Quý khách hàng; Với đội ngũ chuyên viên và luật sư dồi dào kinh nghiệm, chúng tôi cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng các vướng mắc của hồ sơ trong quá trình làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Theo dõi tình trạng hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, cập nhật tình hình hồ sơ, sửa đổi và bổ sung kịp thời hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên tiếp nhận hồ sơ;

- Nhận kết quả đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh trả trong thời hạn sớm nhất đã cam kết với quý khách hàng

- Trực tiếp gặp Quý khách hàng để bàn giao kết quả gồm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới và giấy xác nhận thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (nếu có). Quý khách hàng hoàn toàn không phải đi lại bất cứ lần nào.

Trên đây là những chia sẻ của công ty Nam Việt Luật chúng tôi về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất. Hi vọng với những chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp quý khách hàng có những kiến thức pháp luật mới nhất về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần và hỗ trợ Quý khách hàng trong việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  Nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào liên quan về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thì liên hệ ngay với tư vấn Nam Việt Luật của chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng chính xác và nhiệt tình nhất nhé!

 

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102