Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

5 /5 của 99 đánh giá

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên như thế nào? Công ty TNHH hai thành viên tăng vốn điều lệ trong những điều kiện nào? Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên ra sao? Nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ thủ tục pháp lý trong vấn đề trên, Nam Việt Luật chúng tôi xin chia sẻ bài viết sau: “Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất” Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu quy trình điều chinh vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên nhé!

1. Điều kiện tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp mới nhất, thì để thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên doanh nghiệp phải thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tăng vốn góp của các thành viên: Trường hợp này các thành viên góp vốn sẽ quyết định tăng mức vốn và các thành viên sẽ tăng theo tỷ lệ đã góp vốn trước đây. Sau đó các thành viên có thể thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Hoặc trong trường hợp có thành viên của công ty TNHH 2 thành viên không thực hiện góp thêm vốn hoặc chỉ góp một phần trong vốn góp thêm thì nếu các thành viên không có thỏa thuận thì số vốn góp thêm còn lại này sẽ được chia cho các thành viên góp vốn khác theo tương ứng với tỷ lệ vốn góp của họ trong tổng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên.

- Tăng vốn góp do tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới: Đây là trường hợp sẽ có sự thêm thành viên mới để thực hiện tăng vốn điều lệ. Trường hợp này công ty TNHH 2 thành viên phải tiến hành họp hội đồng thành viên quyết định về việc tăng vốn điều lệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ thuộc 01 trong 02 trường hợp trên, công ty TNHH 2 thành viên phải tiến hành gửi báo cáo lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quy trình tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các tài liệu như sau:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc tăng vốn điều lệ, trong thông báo phải bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ và mã số doanh nghiệp; Vốn điều lệ hiện tại và số vốn sau tăng; thời điểm và hình thức tăng vốn điều lệ; ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên;

2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;

3. Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;

4. Danh sách thành viên góp vốn trong đó thể hiện vốn góp của các thành viên công ty TNHH 2 thành viên sau khi tăng vốn điều lệ;

5. Bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của thành viên mới là cá nhân đối với trường hợp tăng vốn do tiếp nhận thêm thành viên mới;

6. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không nộp trực tiếp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên mà uỷ quyền cho người khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Sau khi chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ được liệt kê ở bước 1, công ty TNHH 2 thành viên tiến hành nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty TNHH 2 thành viên đặt trụ sở chính

- Hình thức nộp hồ sơ:Người đại diện theo pháp luật hoặc người uỷ quyền sẽ nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau;

+ Nộp trực tuyến: Công ty TNHH 2 thành viên tạo một tài khoản đăng ký kinh doanh sau đó truy cập vào website của Sở kế hoạch đầu tư để tiến hành tải các file scan hồ sơ đã chuẩn bị và thực hiện các thao tác để hoàn tất việc nộp hồ sơ. Riêng tại 02 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì việc nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến này là bắt buộc nhằm giảm tải thủ tục hành chính.

+  Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty TNHH 2 thành viên đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp sẽ nộp trực tiếp và chuyên viên sẽ kiểm tra nội dung hồ sơ và cấp giấy biên nhận trong đó thể hiện ngày nộp hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận thông báo yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ cho đúng quy định.

+ Nộp thông qua cơ quan chuyển phát: Doanh nghiệp cũng có thể đăng ký để cơ quan bưu chính đến trực tiếp lấy hồ sơ và khi có kết quả sẽ đi phát tận nơi cho doanh nghiệp

- Kết quả:

- Với hồ sơ nộp trực tuyến bằng hình thức online: trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra toàn bộ nội dung và tính hợp lệ của hồ sơ sau đó sẽ tiến hành phản hồi vào tài khoản đăng ký kinh doanh và email của người nộp hồ sơ.

- Với hồ nộp trực tiếp và nộp qua cơ quan chuyển phát: nếu hồ sơ hợp lệ ngay khi nhận, chuyên viên tiếp nhận sẽ cấp biên nhận và giấy hẹn trong thời hạn 03 ngày làm việc sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận vốn điều lệ mới. Nếu hồ cơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, ngay khi tiếp nhận, chuyên viên sẽ gửi thông báo yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Các thủ tục khác mà công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện xung quanh việc tăng vốn điều lệ:

1. Đăng bố cáo công khai thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

Bước này công ty TNHH 2 thành viên thực hiện song song với thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ. Doanh nghiệp nộp lệ phí để thực hiện thủ tục đăng bố cáo công khai 30 ngày từ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo quy định của pháp luật;

2. Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế nếu thay đổi mức thuế môn bài

Công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện khai thuế môn bài và nộp tờ khai theo mẫu 08 cho cơ quan thuế quản lý nếu công ty TNHH 2 thành viên tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài phải nộp. Thời hạn nộp hồ sơ này là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

3. Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên tại Nam Việt Luật

Nếu Quý khách hàng không có thời gian trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể uỷ quyền cho công ty Nam Việt Luật thực hiện trọn gói thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

- Quý khách hàng chỉ cần: Cung cấp bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cùng cấp số vốn sau thay đổi và tỷ lệ vốn của các thành viên sau thay đổi.

- Dịch vụ tư vấn trọn gói Nam Việt Luật sẽ đại diện theo uỷ quyền của Quý khách hàng để thực hiện các công việc sau:

1. Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ và các thủ tục cần thực hiện sau tăng vốn. Tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên cũng như giải đáp tất cả các thắc mắc của Quý khách hàng trong các vấn đề có liên quan;

2. Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;

3. Đại diện theo uỷ quyền của Quý khách hàng để thực hiện thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;

4. Theo dõi tình hình hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty và cập nhật tình hình hồ sơ để thông báo với Quý khách hàng;

5. Gặp Quý khách hàng để bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện thông tin mới cũng như cung cấp các giấy tờ có liên quan cho Quý khách hàng trong khoảng thời gian sớm nhất đã cam kết.

Xem thêm:

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân

Trên đây là toàn bộ nội dung bài chia sẻ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất. Hy vọng Quý khách hàng đã có những kiến thức pháp luật mới nhất cũng như nắm rõ về thủ tục tăng vốn điều lệ. Nếu Quý khách hàng vẫn cần tư vấn bất cứ vấn đề gì về hồ sơ hay thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên thì đừng ngần ngại liên hệ với đội ngxu chuyên viên giàu kinh nghiệm của Nam Việt Luật để được hỗ trợ giải đáp tát cả các thắc mắc một cách chính xác và nhanh chóng nhé!

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102