Thủ tục thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp

5 /5 của 160 đánh giá

Sau khi thành lập doanh nghiệp, trong suốt quá trình hoạt động doanh nghiệp sẽ có những thay đổi phát sinh dựa vào tình hình thực tế, do vậy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi.

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm:

- Thông báo về việc thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần 

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

- Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân không quá 03 tháng của người đại diện theo pháp luật mới;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

- Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị vể việc thay đổi.


Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102