4 loại thuế cần phải khai báo ngay sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty tức là doanh nghiệp bạn đã xác lập được tư cách pháp nhân, việc sau đó là việc khai báo với cơ quan thế. Dưới đây Nam Việt Luật sẽ chia sẽ những công việc mà kế toán cần phải làm khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty.

Khai thuế môn bài: Với những công ty khi chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì bạn sẽ có 30 ngày nộp hồ sơ và tiền thuế môn bài kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp công ty bạn đã phát sinh hoạt động thì chậm nhất ngày cuối cùng của thánh thành lập theo  giấy phép ĐKKD là bạn phải nộp. Mức nộp thuế môn bài theo thời gian:

  • Những công ty thành lập trong 6 tháng đầu năm thì sẽ phải nộp thuế môn bài cả năm.
  • Những công ty thành lập 6 tháng cuối năm tính từ ngày 1/7 về cuối năm sẽ nộp thuế môn bài ½ năm.

thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tnhh, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Sau khi thành lập công ty cần nộp thuế gì?

Khai thuế GTGT: Nếu doanh nghiệp bạn đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ bạn cần gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế phương pháp khấu trừ theo mẫu tới cơ quan quản lý trực tiếp cùng hồ sơ đăng ký thuế. Những doanh nghiệp còn lại phải áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp. Thông thường với những công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh tờ khai vẫn phải nộp, nên kế toán phải đặc biệt chú ý ngày tháng thành lập và nộp tờ khai thuế, pháp luật quy định chậm nhất 20 tháng sau ngành thành lập tham khảo quy định mức phạt chậm thuế GTGT và TNDN để có biện pháp xử lý.

Khai thuế TNDN: Khi doanh nghiệp bạn mới thành lập hàng quy bạn sẽ phải tự tính tiền thuế tạm nộp với thuế suất là 22%. Đến khi kết thúc năm tài chính nếu công ty bạn có doanh thu trung bình của các tháng trong năm dưới 1,67 tỷ thì doanh nghiệp của bạn sẽ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 20%. Thời gian nộp thuế tạm tính chậm nhất là ngày thứ 30 của quý.

Khai thuế thu nhập cá nhân: Nếu không phát sinh thuế TNCN thì không phải nộp thuế tuy nhiên cần phải nộp tờ khai quyết toán cuối năm. Việc khai thuế áp dụng theo tháng hoặc theo quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

Đó là những loại thuế bạn bắt buộc phải tiến hành khai báo với cơ quan thuế sao cho đúng pháp, nếu có vấn đề hay vướng mắc gì hãy liên hệ với Nam Việt Luật để có biện pháp hỗ trợ và giải quyết.scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ